וידאותרפיה

וידאו תרפיה

" וכמו חלום, כשאנו מתבוננים בתצלום לפנינו אותו מאמץ, אותו עמל סיזיפי: לשוב ולעלות, לחתור, לעבר המהות, ולשוב ולרדת בלא שראינו ולהתחיל הכול מבראשית "  (רולאן בארת )